Przedszkole Integracyjne Tajemniczy Ogród

Stwarzamy każdemu maluchowi szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań. Stąd bogata oferta zajęć dla dzieci.

Przyjmujemy dzieci w wieku 2,5 - 6 lat oraz prowadzimy oddział zerówkowy.
Opieka nad dziećmi | Zajęcia dla dzieci - Tajemniczy Ogród

Integracyjne, prywatne przedszkole


„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat” Robert Fulghum

„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat” Robert Fulghum

Powyższy cytat najlepiej opisuje zadania i misje, które mamy przed sobą, przyjmując kandydatów do naszego warszawskiego prywatnego przedszkola integracyjnego. Chcemy rozwijać w nich możliwości i umiejętności, które staną się dla nich początkiem wielkiej przygody, jaką jest życie. Nie ograniczamy ich spontaniczności, lecz kształtujemy w nich sposób panowania nad emocjami i jasnego wyrażania uczuć. Chcemy, aby każde dziecko, opuszczające nasze przedszkole było dobrze przygotowane do dalszej edukacji i rozwoju osobistego.

Cele te realizujemy przede wszystkim poprzez motywowanie dziecka do rozwoju w zakresie fizycznym, psychologicznym, jak i społecznym. Jednocześnie mamy na uwadze jego możliwości, dostosowując poziom trudności poszczególnych zadań. Dzięki temu rozwijamy w dziecku zachowania twórcze i wzmacniamy jego wiarę w swoje umiejętności. Zapewnia to dobrą współpracę nauczycieli z przedszkolakami, która umożliwia przekazywanie niezbędnej wiedzy.

Podczas realizowanych zajęć opieramy się na regułach, które można zawrzeć w kilku punktach:

1. Kształtujemy osobowość dziecka w oparciu o hierarchię wartości, obejmującą postawy zgodne z powszechnie przyjętymi prawami uniwersalnymi.

2. Poprzez prowadzone zajęcia formujemy postawę życzliwości, tolerancji i poszanowania godności każdego człowieka.

 

Przyjmujemy dzieci w wieku 2,5-6 lat oraz prowadzimy oddział zerówkowy.

3. Zachęcamy do samorealizacji i rozwoju zdolności poznawczych i twórczych przedszkolaków. Jednocześnie pomagamy w wykształcaniu postawy samodzielności, odpowiedzialności i kierowania własnym rozwojem.

4. Pomagamy w rozwoju wrażliwości emocjonalnej dzieci.

5. Uczymy prozdrowotnych i prospołecznych działań.

6. Poprzez indywidualne podejście do każdego dziecka wyrównujemy szanse edukacyjne wszystkich.

7. Zapewniamy stałą współpracę z rodzicami w zakresie sposobów nauczania oraz inicjatyw.

8. Gwarantujemy opiekę nad dziećmi pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi, sprawowaną przez wykwalifikowanych nauczycieli.

Zapewniamy

W ramach uczęszczania do naszego prywatnego przedszkola integracyjnego w Warszawie (dzielnica Praga Południe) umożliwiamy:

Program edukacyjny:

 • program edukacyjny według rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

 • zajęcia artystyczne (plastyka, taniec, muzyka i kształcenie słuchu),

 • zajęcia gimnastyczne,

 • opiekę logopedy i psycholog

 • lekcje języka angielskiego,

 • terapię zajęciową (w tym chociażby trening koncentracji uwagi),

 • wspomaganie rozwoju na poszczególnych etapach.

W ramach codziennej opieki zapewniamy:

 • profesjonalną opiekę dla dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych,

 • terapię dostosowaną do możliwości dziecka,

 • zbilansowane posiłki cztery razy dziennie,

 • zajęcia w małych grupach,

 • ciepłą atmosferę,

 • atrakcyjną ofertę cenową.

Kadra

Prywatne Przedszkole Integracyjne zatrudnia wyłącznie wykształconych i wykwalifikowanych wychowawców. Dzięki temu możemy zapewnić profesjonalną opiekę nad maluchami. Wykorzystują oni nowoczesne pomoce dydaktyczne i wprowadzają innowacyjne formy i metody pracy. Pozwala to na zainteresowanie wszystkich dzieci i ich wysokie wyniki edukacyjne.

W naszej placówce oferowana jest również praca dla wolontariuszy, obejmująca pomoc w opiece nad dziećmi.

Promocja

Przy podpisaniu umowy do 31.12.2018 roku, wpisowe 0 zł!

Po więcej informacji prosimy o kontakt telefoniczny:

lub mailowy: biuro.chlopickiego@onet.plchlopickiego@onet.pl

 

Punkt Przedszkolny Integracyjny z oddziałem zerówkowym oddział:
ul. Chłopickiego 7/9
04-314 Warszawa, Praga Południe

telefon na placówkę: +48 (22) 392 91 82
e-mail: biuro.chlopickiego@onet.pl


Punkt Przedszkolny Integracyjny oddział:
ul. Chłopickiego 17/19
04-314 Warszawa, Praga Południe

telefon na placówkę: +48 (22) 392 91 83
e-mail: chlopickiego@onet.pl

 

Żłobek Integracyjny:
ul. Chłopickiego 17/19
04-314 Warszawa, Praga Południe

telefon na placówkę: +48 (22) 392 91 83
e-mail: chlopickiego@onet.pl