Przedszkole Integracyjne Tajemniczy Ogród

Stwarzamy każdemu maluchowi szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań. Stąd bogata oferta zajęć dla dzieci.

Przyjmujemy dzieci w wieku 2,5 - 5 lat.
Opieka nad dziećmi | Zajęcia dla dzieci - Tajemniczy Ogród

Przedszkole


Właściwe przygotowanie dziecka do następnego etapu edukacyjnego, jakim jest nauka w szkole podstawowej osiągamy poprzez różnorodne formy kształtowania i stymulowania rozwoju, szczególnie w aspekcie jego rozwoju fizycznego, aktywności twórczej, poziomu wiedzy o otaczającym go świecie oraz zachowań społeczno - emocjonalnych.

Właściwe przygotowanie dziecka do następnego etapu edukacyjnego, jakim jest nauka w szkole podstawowej osiągamy poprzez różnorodne formy kształtowania i stymulowania rozwoju, szczególnie w aspekcie jego rozwoju fizycznego, aktywności twórczej, poziomu wiedzy o otaczającym go świecie oraz zachowań społeczno - emocjonalnych.

1. Wspieramy rozwój osobowości w zgodzie z własnym systemem wartości, który respektuje prawa innych, wartości uniwersalne, przyjęte normy oraz daje możliwość samorealizacji.
2. Jesteśmy otwarci na potrzeby dzieci i rodziców.
3. Wspieramy aktywność poznawczą i twórczą.

4. Uczymy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka.
5. Wspieramy rozwój wrażliwości emocjonalnej i wyobraźni.
6. Wspieramy samowychowanie, samokształcenie i kierowanie własnym rozwojem.

7. Wychowujemy dziecko aktywne, wrażliwe, samodzielne i radzące sobie z problemami.
8. Wspieramy prospołeczne i prozdrowotne działania dziecka.
9. Jesteśmy otwarci jest na propozycje rodziców, ich udział w życiu przedszkola – partnerska współpraca z rodziną dziecka.

10. Umożliwiamy wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom.
11. Wykształcona kadra w każdej z naszych placówek sprawuje profesjonalną opiekę nad dziećmi pełnosprawnymi oraz niepełnosprawnymi.

Zapewniamy

Pełną opiekę nad dziećmi:

 • pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi.
 •  Atrakcyjne opłaty.
 •  Cztery posiłki dziennie.
 • Zajęcia dla dzieci w małych grupach.
 • Ciepłą, domową atmosferę.
 • Objęcie dziecka opieką w ramach wczesnego wspomagania rozwoju wraz ze wszystkimi terapiami.

Podstawowy pakiet edukacyjny:

 • gimnastyka,
 • kształcenie słuchu,
 • taniec,
 • zajęcia umuzykalniające,
 • opieka psychologa,
 • opieka logopedy,
 • zajęcia plastyczne.

Rozszerzony pakiet edukacyjny:

 • język angielski,
 • terapie zajęciowe (terapia ręki, trening koncentracji uwagi, itp.),
 • integracja sensoryczna,
 • wczesne wspomaganie rozwoju,
 • dogoterapia (zajęcia z przeszkolonym psem).

Kadra

W naszym warszawskim przedszkolu integracyjnym pracuje wykwalifikowana kadra, która stwarza dzieciom optymalne warunki do rozwoju przy wykorzystaniu różnorodnych form i metod otwartego stylu pracy. W pracy z dziećmi nauczyciele wykorzystują wiele pomocy dydaktycznych. Stosując nowatorskie metody pracy realizują wybrany program dydaktyczno-wychowawczy, pozwalający na dobre przygotowanie absolwentów do podjęcia nauki w szkole. Wychowawcy posiadają wykształcenie i niezbędne kwalifikacje pozwalające na profesjonalną opiekę nad dziećmi pełnosprawnymi jak i niepełnosprawnymi.

Promocja

Przy podpisaniu umowy do 31.12.2016 roku, wpisowe 0 zł!

Po więcej informacji prosimy o kontakt telefoniczny:

lub mailowy: serocka@onet.plchlopickiego@onet.pl

 

Przedszkole Integracyjne oddział:
ul. Serocka 10
04-333 Warszawa, Praga Południe

telefon na placówkę: +48 (22) 392 91 82
e-mail: serocka@onet.pl


Przedszkole Integracyjne oddział:
ul. Chłopickiego 17/19
04-314 Warszawa, Praga Południe

telefon na placówkę: +48 (22) 392 91 83
e-mail: chlopickiego@onet.pl

 

Żłobek Integracyjny
ul. Chłopickiego 17/19
04-314 Warszawa, Praga Południe

telefon na placówkę: +48 (22) 392 91 83
e-mail: chlopickiego@onet.pl